İsmayıllıda gəzməli yerlər.

İsmayıllıda gəzməli yerlər.

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında, meşələr, dağlarla və yaşıllıqlarla əhatə olunmuş İsmayıllı rayonu Azərbaycanın ən gözəl bölgələrindən biridir. Burada…